ถอดบทเรียนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (AK:Actual Knowledge)

ถอดบทเรียนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (AK:Actual Knowledge) โครงการฝึกอบรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว จัดโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี จังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1: โดย อาจารย์พัทธ์ธีรา สมทรง


Focus group : บ.สยามสโตนแอคกริเกท

Focus group : บ.สยามสโตนแอคกริเกท ระดมสมองจัดทำ Action Plan & บริหารโครงการ..ตั้งใจกันทุกฝ่ายเยี่ยมมากค่ะ..วิทยากรโดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร